همیشه خبر میکند !

toggle menu

فرم ثبت‌نام دوره مجازی سومین جشنواره ملی نشان تعالی HSE


_
مشخصات فردی

Name
Family
کدملی
تلفن همراه
آدرس
** در صورت ثبت‌نام در سهمیه اعضای نظام مهندسی تکمیل موارد ذیل اجباری است.

شماره پروانه نظام مهندسی
شماره عضویت نظام مهندسی
** در صورت ثبت‌نام در سهمیه کارکنان دولت تکمیل موارد ذیل اجباری است.

سازمان محل خدمت
سمت سازمانی
کد پرسنلی
**در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و اﻧﺼﺮاف ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ، وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

تصویر امنیتی

تماس
آدرس
  • آدرس دبيرخانه : تهران-خیابان سید جمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)-خیابان54-پلاک 14

  • 88050233- 88030995- 88030582(021)
  • 88051077- 88216459

  • info@hseawards.org
"موسسه بین المللی ارزیابی نشان تعالی سلامت ایمنی و محیط زیست رادمان HSE" در راستای «توسعه اعتماد عمومی و مشتری محوری» و به منظور رسیدگی سریع به شکایات و مشکلات شما مشتریان و همکاران گرامی و استفاده از گزارشات و نقطه نظرات شما عزیزان در کلیه زمینه ها تلاش دارد تا با استفاده از امکانات ارتباطی موجبات ارائه خدمات مناسب تری را برای شما فراهم نماید.