عنوان غرفه: غرفه‌های جشنواره نشان تعالی HSE
قیمت: 24,000,000