اصول ارزشی نشان

نشان تعالی HSE وسیله ای برای اطلاع و تایید تلاش و کوشش سازمان های تولیدی و خدماتی کشور در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و بیانگر تعهد سازمانهای متقاضی در استقرار نظام های مدیریتی مربوطه و توجه به فرهنگ HSE و بهبود مداوم و تعالی آن در مسیر موفقیت پایدار است. برخی از مفاهیم ارزشی این مدل عبارتند از:

۱) ارزش نهادن به مدیران، کارشناسان، محققان و افرادی که در سازمان به HSE بها می‌دهند و به استقرار آن تعهد دارند.

۲) ارزش نهادن به خلاقیت و نو آوری در HSE و ارائه صحیح ترین راهکارهای موجود

۳) ارزش نهادن به انتظارات مشتریان و رضایت ذینفعان دیگر در مسائل HSE به طوری که موفقیت پایدارسازمان در گرو وجود بینش هدفمند HSE است.