هزینه ثبت نام درارزیابی نشان تعالی HSE

سازمان­های متقاضی جهت ثبت نام قطعی و به منظور تأمین هزینه­ های خدمات ارزیابی نشان تعالی HSE ، نظیر ارزیابی اظهارنامه­ ها و ارزیابی سازمان در محل (Site Visit)، تدوین گزارش‌­های ارزیابی و اعطای نشان ها پس از ارزیابی، می­بایستی هزینه مصوب را مطابق جدول زیر به صورت چک در وجه دبیرخانه نشان تعالی HSE پرداخت نموده و همراه با فرم ثبت نام به آدرس تهران -  خیابان سید جمال‌الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - خیابان 54ام - پلاک 14، دبیرخانه نشان تعالی HSE و یا نمابر  02188030995 داخلی 102  ارسال نمایند.

بدیهی است ثبت نام پس از تکمیل فرم ثبت نام و واریز وجه قطعی انجام خواهد شد.

 

گروه بندی بر اساس تعداد نفرات

حداقل تعداد نفر روز/ارزیاب

هزینه نهایی برای متقاضی

(ریال)

تا 75 نفر

4

46/000/000

76-110

5

57/500/000

111-250

6

69/000/000

251-700

8

92/000/000

701-2000

10

115/000/000

2001-5000

12

138/000/000

5001-7000

15

172/500/000

بیش از 7000 نفر

16

184/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تبصره 1: تعداد نفرات اعلام شده به دبیرخانه و قید شده در فرم ثبت نام ، می بایست با فعالیت های درج شده در فرم ثبت نام هم خوانی داشته باشد.

تبصره 2: هزینه نهایی ثبت‌نام بسته به تعداد نفر-روز ارزیاب مشخص و اعلام می‌گردد.

تبصره 3: در جدول فوق هزینه ثبت‌نام براساس حداقل نفر-روز ارزیاب تعیین شده است.

تبصره 4: تعداد نفر-روز ارزیاب مورد نیاز هر سازمان/کارگاه/پروژه/واحد پس از بازدید از محل سایت مشخص و براساس آن تعرفه نهایی تعیین می‌گردد.

نکات قابل توجه :

  1. قید نام سازمان بر روی فیش های پرداختی الزامی است.
  2. در صورت انصراف سازمان پس از ثبت نام ، 30 درصد از کل مبلغ ثبت نام کسر و مابقی قابل عودت می باشد.
  3. در صورت انصراف سازمان بعد از پایان مهلت ثبت نام و شروع فرآیند ارزیابی ( منوط به عدم انجام ارزیابی) 50 درصد از کل مبلغ ثبت نام کسر و مابقی عودت یافته و پس از انجام ارزیابی وجهی مسترد  نخواهد گردید.
  4. کلیه هزینه های مرتبط با ایاب و ذهاب و اسکان ( در صورت نیاز) تیم ارزیاب به عهده سازمان ارزیابی شونده خواهد بود.
  5. در صورت عدم تطابق بین اطلاعات قید شده در فرم ثبت نام و فعالیت های موجود در روز ارزیابی/ تعداد نفرات کارکنان ، فرایند ارزیابی جهت تصحیح فرم ثبت نام متوقف خواهد گردید.