هزینه ثبت نام استفاده از فضای نمایشگاهی(غرفه) اجلاس نشان تعالی HSE

شرایط ثبت نام در نمایشگاه :

  •  تایید ثبت نام مشارکت کنندگان و جانمایی غرفه ها به عهده دبیرخانه نشان تعالی HSE می باشد .
  •  در صورت تمایل به انجام دکور سازی در نمایشگاه ، یک هفته پیش از افتتاح نمایشگاه با دبیرخانه هماهنگی های لازم صورت پذیرد.
  • غرفه ساز با نامه معرفی مشارکت کنندگان روز قبل نمایشگاه اجازه تحویل غرفه و شروع به کار در نمایشگاه را دارد.

مدارک ثبت نام در نمایشگاه:

در صورت عدم ارائه مدارک درخواستی توسط هر یک از ثبت نام کنندگان ، دبیرخانه حق فسخ قرارداد و عدم واگذاری غرفه به ثبت نام کنندگان مذکور را دارد.

  • تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه نشان تعالی HSE
  • ارائه فیش بانکی وجه واریزی به دبیرخانه نشان تعالی HSE
  •  ارایه مدارک مستند در خصوص نوع فعالیت که شامل موارد ذیل میباشد :

             - مدارک ثبتی
             - اساسنامه و پروانه بهره برداری (برای شرکت های تولیدی)

هزینه ثبت نام در نمایشگاه :    به ازای هر متر مربع 000/000/2 ریال ( به قیمت کل 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.)

نکات قابل توجه :

1)       قید نام سازمان بر روی فیش های پرداختی الزامی است.

2)       قید تاریخ و محور اجلاس نشان تعالی HSE ، بر روی فیش پرداختی الزامی است.

3)       در صورت انصراف سازمان پس از ثبت نام ، 30 درصد از کل مبلغ ثبت نام کسر و مابقی قابل عودت می باشد.

4)       در صورت انصراف سازمان تا کمتر از یک ماه قبل از برگزاری اجلاس نشان تعالی HSE مبلغ 50 درصد از کل مبلغ ثبت نام کسر و مابقی قابل عودت می باشد.

 

دانلود فرم ثبت‌نام

دانلود فرم ثبت نام شرکت در نمایشگاه تخصصی بین‌المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)