همیشه خبر میکند !

toggle menu

معرفی موسسه


با انعقاد توافق نامه پژوهشی با دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در سال 1395 با هدف توسعه مباحث سلامت،ایمنی و محیط زیست و تدوین یک مدل یکپارچه ارزیابی HSE ، موسسه بین المللی ارزیابی نشان تعالی HSE تاسیس و مأموریت آن به عنوان دبیرخانه علمی و اجرایی نشان تعالی HSE آغاز گردید. این موسسه با مشارکت Radman KG که در آلمان مستقر می باشد تبادل و توسعه علمی و فنی مدل ارزیابی و همچنین همکاری های اجرایی با موسسات و مراکز معتبر بین المللی را دنبال می نماید

زمینه هایی که مؤسسه قادر به تحقق آن است به شرح ذیل می باشد :

  1. ارائه یک ارزیابی یکپارچه در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیت های گوناگون
  2. آموزش حرفه ای و کاربردی در زمینه های مرتبط
  3. ارزیابی سازمان ها و ارائه نقشه راه برای رسیدن به سطح مناسب
  4.  ارتقاء شرکت ها و سازمان ها برای دستیابی به فناوری های پیشرفته و کارآمد
  5.  تجزیه و تحلیل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست در استراتژی سازمان
  6. برگزاری رویدادهای حرفه ای ، تورها و بازدیدهای آموزشی در سایر نقاط جهان