همیشه خبر میکند !

toggle menu

مدیران موسسه


 

کاظم نعیمی مطلق


مدیر عامل و دبیر جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE

کمال الدین احمدیان راد


رئیس هیئت مدیره و مدیر امور بین الملل

علیرضا نتاج


مدیر تحقیق و توسعه

سمیرا منصوری


مدیر اجرایی

آرمان منصوری


مدیر فنی و مهندسی