HSE برای تمام لحظات زندگی

toggle menu
مدل ارزیابی نشان تعالی HSE ویرایش سال 1401

مدل ارزیابی نشان تعالی HSE ویرایش سال 1401 در 3 محور، 7 معیار، 39 زیرمعیار و 319 نکته راهنما توسعه یافته است.

*محور جهت گیری با 200 امتیاز 

*محور اجرا با 400 امتیاز 

*محور نتایج با 400 امتیاز 

مدل ارزیابی نشان تعالی  HSE

دانلود فایل PDF راهنمای معیارها و زیرمعیارهای مدل نشان تعالی HSE

دانلود PDF

زیر معیارهای اولین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای اولین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE :

1- تعریف مبنای وجودی و چشم انداز HSE

2- شناسایی و درک کردن نیازهای HSE ذینفعان

3- درک کردن اکوسیستم، قابلیت ها و مهم ترین چالش های HSE

4- توسعه دادن استراتژی HSE

5- طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد و حاکمیت سازمانی در HSE

زیرمعیارهای اولین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای دومین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای دومین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE :

1- هدایت کردن فرهنگ سازمانی و پرورش دادن ارزش های HSE

2- فراهم آوری شرایط برای تحقق تغییر در HSE

3- توانمندسازی خلاقیت و نوآوری در HSE

4- ایجاد اتحاد، مشارکت و تعهد در مبنای وجودی، چشم انداز و استراتژی های HSE

 زیرمعیارهای دومین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای سومین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

 زیر معیارهای سومین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE :

1- ایجاد ارتباطات پایدار با مشتریان

2- جذب، مشارکت، آموزش ، توسعه و نگهداشت کارکنان

3- جلب و پایدار نگه داشتن حمایت مداوم ذینفعان کسب و کار و حاکمیتی

4- مشارکت در توسعه، رفاه و سعادت جامعه از منظر HSE

5- ایجاد روابط و حصول اطمینان از پشتیبانی شرکاء و تامین کنندگان در خلق ارزش پایدار HSE


زیرمعیارهای سومین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSEزیرمعیارهای سومین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSEزیرمعیارهای سومین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای چهارمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای چهارمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE :

1- طراحی ارزش و چگونگی خلق آن در HSE

2- در میان گذاشتن و توصیه ارزش HSE

3- ارائه ارزش HSE

4- تعریف و اجرای تجربه کلی

زیر معیارهای چهارمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای پنجمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای پنجمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE :

1- پیشبرد عملکرد و مدیریت ریسک HSE

2- اجرای پروتکل های سلامت

3- اجرای پروتکل های ایمنی و آتش نشانی

4- اجرای پروتکل های محیط زیست

5- اجرای پروتکل های شرایط اضطراری ، بحران و پدافند غیرعامل

6- متحول کردن سازمان از منظر HSE برای آینده

7- پیشبرد نوآوری و بهره گیری از فناوری های HSE

8- استفاده از داده ،اطلاعات و دانش HSE

9- مدیریت منابع و دارایی ها

زیر معیارهای پنجمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSEزیر معیارهای پنجمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSEزیر معیارهای پنجمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای ششمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای ششمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE:

1- نتایج برداشتی مشتریان

2- نتایج برداشتی کارکنان

3- نتایج برداشتی ذینفعان کسب و کار و حاکمیتی

4- نتایج برداشتی جامعه

5- نتایج برداشتی شرکاء و تامین کنندگان

زیر معیارهای ششمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالیHSE

زیر معیارهای هفتمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

زیر معیارهای هفتمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE :

1- دستیابی به تحقق مبنای وجودی HSE سازمان و خلق ارزش پایدار HSE

2- عملکرد مالی از منظر HSE

3- برآورده کردن انتظارات HSE ذینفعان کلیدی

4- دستیابی به اهداف استراتژیک HSE

5- دستیابی به پیشبرد عملکرد HSE

6- دستیابی به پیشبرد تحول HSE

7- شاخص های پیش بینی کننده HSE برای آینده

زیر معیارهای هفتمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE زیر معیارهای هفتمین معیار از مدل ارزیابی نشان تعالی HSE

تصویر امنیتی

جشنواره و رویدادهای آتی

پنجمین جشنواره نشان تعالی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE

تماس
آدرس
  • آدرس دبيرخانه : تهران- خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- نبش کوچه عروجی- پلاک 54
  • تلفن تماس :
  • 66459108 (021)
  • 66174702 (021)
  • 66459058 (021)
  • 66459311 (021)
  • 66459871 (021)

  • فکس: 66459684(021)

  • info@hseawards.org
"موسسه بین المللی ارزیابی نشان تعالی سلامت ایمنی و محیط زیست رادمان HSE" در راستای «توسعه اعتماد عمومی و مشتری محوری» و به منظور رسیدگی سریع به شکایات و مشکلات شما مشتریان و همکاران گرامی و استفاده از گزارشات و نقطه نظرات شما عزیزان در کلیه زمینه ها تلاش دارد تا با استفاده از امکانات ارتباطی موجبات ارائه خدمات مناسب تری را برای شما فراهم نماید.