همیشه خبر میکند !

toggle menu
آغاز ثبت نام پنجمین دوره ارزیابی نشان تعالی سلامت، ایمنی، محیط زیست HSE

مدیران محترم سازمان ها
دبیرخانه نشان تعالی HSE ضمن سپاس از پیگیری های شما در خصوص زمان و نحوه ثبت نام در ارزیابی های پنجمین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست؛ اطلاعات و راهنمای مربوطه را به شرح ذیل به اطلاع می رساند، امیدواریم با همراهی شما عزیزان و مشارکت مراکز مهم کشور در این برنامه که در سال جاری محقق گردیده، شاهد برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشنواره سال 1400 باشیم.

راهنمای ثبت نام و برگزاری پنجمین جشنواره نشان تعالی HSE

با توجه به لزوم تکمیل اطلاعات اولیه سازمانی برای شرکت در فرایند پنجمین دوره ارزیابی نشان تعالی سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE) در سال 1400 ، میبایست فرم اینترنتی ذیل با دقت تکمیل و ارسال گردد ، پس از تکمیل فرم مربوطه ، ظرف مدت 48 ساعت هزینه ثبت نام در فرایند ارزیابی و نحوه تکمیل ثبت نام ، از سوی دبیرخانه برای سازمان مربوطه به صورت رسمی ارسال میگردد.

 همچنین بدینوسیله زمان بندی اجرای فرایندهای ارزیابی سال 1400مطابق مراحل ذیل به اطلاع کلیه سازمان ها و شرکت ها میرسد ؛ لذا درخواست میگردد فقط در زمان بندی ارائه شده فرایند را پیگیری نمائید.

اجرای فرایند های ارزیابی سال 1400در هفت فاز طراحی گردیده و زمان بندی هر فاز به شرح ذیل خواهد بود :

 فاز اول ( ثبت نام ) :  زمان ثبت نام در فرایند ارزیابی از 17 فروردین ماه  الی  15 آبان ماه سال جاری میباشد .

 • تکمیل فرم اینترنتی و ارسال
 • دریافت جوابیه از دبیرخانه پس از 48 ساعت
 • تکمیل فرایند ثبت نام توسط متقاضی

فاز دوم ( آموزش ) : زمان اجرای فرایند آموزش های مدل ارزیابی (معیارها ، زیرمعیارها و نکات راهنما) ، آشنایی با منطق ارزیابی و روش های انجام خودارزیابی و ثبت اظهارنامه تعالی HSE  از 1 تیر ماه الی  25 آبان ماه سال جاری میباشد.

 • دوره آموزشی مجازی  با عنوان کلیات ارزیابی عملکرد HSE و آشنایی با مدل ارزیابی نشان تعالی HSE (محورها، معیارها و زیرمعیارها و نکات راهنما ) به مدت 16 ساعت
 • دوره آموزشی مجازی آشنایی با منطق ارزیابی RADAR  ویرایش جدید به مدت 8 ساعت
 • دوره آموزشی مجازی آشنایی با روش های خودارزیابی و چگونگی ثبت اظهارنامه تعالی  HSE به مدت 16 ساعت

فاز سوم (خودارزیابی و اظهارنامه) : زمان اجرای فرایند خودارزیابی و ثبت اظهارنامه تعالی HSE  از 15 مرداد ماه الی  30 آبان ماه  سال جاری میباشد.

 • تکمیل اطلاعات خودارزیابی و ثبت و ارسال برای دبیرخانه
 • تنظیم اظهارنامه و ثبت و ارسال برای دبیرخانه
 • تجزیه و تحلیل اولیه اطلاعات خود ارزیابی و اظهارنامه توسط دبیرخانه

فاز چهارم ( ارزیابی میدانی) : زمان اجرای فرایند ارزیابی میدانی  از 1 شهریور ماه الی  15 دی ماه سال جاری میباشد.

 • هماهنگی تاریخ های ارزیابی ، ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان
 • معرفی ارزیابان جهت ورود به سایت اداری و عملیاتی
 • انجام فرایند ارزیابی و ثبت اطلاعات ارزیابی

فاز پنجم ( بررسی نتایج ) : زمان اجرای فرایند تصدیق ارزیابی ها ، بررسی شواهد ارزیابی ، تجزیه و تحلیل نتایج، تدوین گزارش تفضیلی از 20 مهر ماه الی 30 بهمن  ماه سال جاری میباشد.

 • بررسی گزارشات اولیه و شواهد ارزیابی بوسیله کمیته ارزیابان
 •  بررسی شواهد ارزیابی و نتایج توسط هیئت داوران
 • رفع نواقص احتمالی ارزیابی های صورت پذیرفته
 • بررسی تجارب موفق سازمان ها و شرکت ها در معیارهای مدل
 • استخراج آمارهای مقایسه عملکرد
 • استخراج نقاط قوت و نقاط قابل بهبود به تفکیک هر محل
 • تدوین گزارش تفضیلی ( مدیریتی - کارشناسی)

فاز ششم ( جشنواره ) : زمان اجرای فرایند برگزاری جشنواره از 5 اسفند ماه الی 7 اسفند ماه سال جاری میباشد.

فاز هفتم (گزارشات ارزیابی ) : زمان اجرای فرایند تحویل گزارشات تفضیلی از 15 اسفند ماه الی 20 اسفند ماه سال جاری میباشد.

فرم ثبت نام در ارزیابی نشان تعالی HSE

نام سازمان به فارسی
نام سازمان به انگلیسی
نام مدیرعامل
کد اقتصادی
شناسه ملی
حوزه فعالیت (فارسی و انگلیسی)
آدرس دفتر مرکزی
نوع مالکیت
وب سایت سازمان
تلفن دفتر مرکزی
شماره فکس دفتر مرکزی
مراکز و یا پروژه های تحت پوشش سازمان (لطفا نام پروژه ، آدرس پروژه و نوع فعالیت در باکس نوشته شود ) ***شهرداری ها: ( تعداد نواحی، تعداد پیمانکاران و نوع فعالیت پیمان )***
تعداد پرسنل رسمی
تعداد پرسنل قرار دادی
تعداد پرسنل پیمانکاری
اطلاعات سازمان مادر (در صورت وجود)

نام سازمان مادر
آدرس سازمان مادر
تلفن سازمان مادر
شماره فکس سازمان مادر
وب سایت سازمان مادر
اطلاعات رابط

نام و نام خانوادگی رابط
سمت رابط
شماره تلفن همراه رابط
شماره ثابت رابط
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
دعوت به ثبت نام چهارمین ارزیابی نشان تعالی HSE
تصویر امنیتی

جشنواره و رویدادهای آتی

پنجمین جشنواره نشان تعالی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE

تماس
آدرس
 • آدرس دبيرخانه : تهران- خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- نبش کوچه عروجی- پلاک 54
 • تلفن تماس :
 • 66459108 (021)
 • 66174702 (021)
 • 66459058 (021)
 • 66459311 (021)
 • 66459871 (021)

 • فکس: 66459684(021)

 • info@hseawards.org
"موسسه بین المللی ارزیابی نشان تعالی سلامت ایمنی و محیط زیست رادمان HSE" در راستای «توسعه اعتماد عمومی و مشتری محوری» و به منظور رسیدگی سریع به شکایات و مشکلات شما مشتریان و همکاران گرامی و استفاده از گزارشات و نقطه نظرات شما عزیزان در کلیه زمینه ها تلاش دارد تا با استفاده از امکانات ارتباطی موجبات ارائه خدمات مناسب تری را برای شما فراهم نماید.